yuzme kurallari

11.1 Bir yüzücünün hak elde edebilmesi için öngörülen mesafeyi tek başına yüzüp bitirmesi gerekir.
11.2 Bir yüzücünün yarışı başladığı kulvarda bitirmesi gerekir.
11.3 Bütün yarışlarda, yüzücünün dönüşlerde kulvarın veya havuzun sonundaki duvara fiziksel temas yapması gerekir. Dönüşler muhakkak havuz duvarından yapılmalıdır. Havuzun dibine ayak basmak veya dibine basarak sıçramak yasaktır.
11.4 Serbest yüzmelerde veya bayrak yarışlarının serbest stil bölümlerinde bir yüzücünün havuz tabanına basarak durması diskalifiye nedeni değildir. Ancak bu durumda yürümesine müsaade edilmez.
11.5 Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez.
11.6 Bir yüzücü, kendi kulvarından diğer kulvara geçerek veya herhangi başka bir şekilde, diğer yüzücünün yüzüşünü engellerse diskalifiye edilir. Eğer bu hata uluslar arası bir yarışta yapılmış ise, durum suç işleyen yüzücünün federasyonuna yarışmayı tertipleyen federasyona başhakem tarafından bildirilir.
11.7 Hiçbir yüzücü süratini artırmaya yardımcı olacak, yüzme kabiliyetini veya dayanıklılığını arttıracak (parmak araları perdeli eldiven, palet, yelek ve benzeri) malzemeyi yarış sırasında giyemez ve kullanamaz. İstenirse gözlük takılabilir.
11.8 Yarışa katılmayan bir yüzücü, bütün yüzücüler yarışı bitirmeden, yani yarış henüz devam ederken, havuza girerse, o müsabakalardaki ilk yarışına katılma hakkını kaybeder
11.9 Bayrak takımları 4 yüzücüden müteşekkildir.
11.10 Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak, hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez.
11.11 Bir bayrak takımının belirtilen mesafeyi yüzmeye tayin edilmiş yüzücüsünden başka bir yüzücüsü, bütün takımların yarışmacıları yarışı bitirmeden, yarış esnasında suya girerse, o bayrak takımı diskalifiye edilir.
11.12 Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenecektir. Takımdaki yüzücüler bayrak yarışında sadece bir defa yüzebilir. Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin sıralaması seçmelerde ve finallerde değişik olabilir. Ancak bu değişiklik, bu yarışlar için daha önce yarışma sekreterliğine verilen listedeki isimlerle sınırlıdır. Verilen sırada yüzülmemesi diskalifiye nedenidir. Listede belirtilen sporcuların değiştirilmesi için doktor raporu gereklidir.
11.13 Bayrak yarışmasında yarışını bitirmiş veya ara mesafesini tamamlamış her yüzücünün yarışmayı bitirmemiş diğer yüzücüleri engellemeden mümkün olan en kısa zamanda, havuzu terk etmesi gerekir. Aksi takdirde hatayı işleyen yüzücü ve onun bayrak takımı diskalifiye edilir.
11.14 Herhangi bir hata yüzünden yüzücünün başarı şansının etkilenmesi halinde, başhakem bu yüzücünün seçmelerde diğer seride yüzmesine, hata finalde yada son seçme serisinde yapılmışsa son seçme serisinin yada finalin yeniden yüzülmesine karar verebilir.
11.15 Kulaç ölçmeye ( pace-making ) tempo tutulmasına, bunu sağlayacak bir cihaz kullanılmasına ve herhangi bir şekilde bu amaçla plan yapılmasına müsaade edilmez.

12 ZAMANLAMA

12.1 Otomatik zamanlama cihazının çalıştırılması tayin edilen resmi görevlilerin denetiminde olmalıdır. Elektronik kronometre ile tespit edilen derecelerden yarışmanın birincisi ve diğer kulvarların geçerli dereceleri ve sıralaması elde edilir. Bu şekilde tespit edilen dereceler ve sıralamalar varış ve zaman hakemlerinin derecelerine göre öncelik taşır. Elektronik kronometrenin bozulduğu veya aletin hata yaptığı kati olarak tespit edildiği veya yüzücü aleti çalıştırmaya muvaffak olamadığı zamanlarda, varış hakemlerinin kararları ve zaman hakemlerinin dereceleri geçerlidir.
12.2 Elektronik kronometrelerin kullanıldığı zaman neticeler saniyenin yüzde biri (1/100 saniye) olarak belirlenecektir. Dereceler saniyenin binde biri (1/1000 saniye) olarak tespit edilse bile son basamak kaydedilmeyecek ve klasman için kullanılmayacaktır. Derecelerin saniyenin yüzde biri bazında eşit olması halinde yüzücüler aynı klasmanda yer alacaktır. Elektronik skorbord’da saniyenin yüzde birine (1/100 saniye) kadar olan dereceler gösterilecektir.
12.3 Bir görevli tarafından durdurulabilen herhangi bir zamanlama aleti kronometre olarak mütalaa edilir. Bu şekilde elle tutulan derecelerin, yarışmanın yapıldığı ülkenin federasyonunca tayin veya tasdik edilmiş, 3 kronometre hakemi tarafından tespit edilmesi gerekir. Bütün kronometrelerin doğruluğuna dair bir rapor müsabaka komitesine verilmelidir. Elle tutulan dereceler, saniyenin 1/100′üne kaydedilecektir. Elektronik kronometre kullanılmadığı zaman elle tutulan resmi dereceler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilecektir.
12.3.1 3 kronometreden ikisi aynı zamanı, üçüncüsü farklı zamanı gösteriyorsa 2 aynı derece resmi derece olarak kabul edilecektir.
12.3.2 3 kronometre de farklı dereceleri gösteriyorsa ortadaki zaman resmi derece olarak kabul edilecektir.
12.3.3 Üç kronometreden ikisi çalışıyorsa, derecelerin ortalaması resmi derece olarak kabul edilecektir.
12.4 Bir yüzücünün yarış esnasında veya yarışı takiben diskalifiye edilmesi halinde durumu resmi neticelerde “DİSKALİFİYE” diye belirtilecek, yüzücünün derecesi ve sıralaması hakkında kayıt veya duyuru yapılmayacaktır.
12.5 Diskalifiye bayrak yarışında meydana gelmiş ise, diskalifiye anına kadar olan kurallara uygun ara mesafe dereceleri resmi sonuçlara kayıt edilecektir.
12.6 Bayrak yarışlarında birinci yüzücünün 50 m ve 100 metre dereceleri kaydedilerek resmi sonuçlarda açıklanır.

13 DÜNYA REKORLARI

13.1 Bayanlarda ve erkeklerde aşağıda belirtilen mesafeler ve stiller dünya rekoru olarak kabul edilir.

SERBEST : 50 m., 100 m., 200 m., 400m.,
800 m. ve 1500 m.
SIRTÜSTÜ : 50 m,100 m. ve 200 m.
KURBAĞALAMA : 50 m, 100 m. ve 200 m.
KELEBEK : 50 m, 100 m. ve 200 m.
FERDİ KARIŞIK : 200 m. ve 400 m.
SERBEST BAYRAK: 4×100 m ve 4×200 m.
KARIŞIK BAYRAK : 4×100 m.

12.2 25 metrelik kulvarlarda aşağıda belirtilen stil ve mesafelerde bayan ve erkek yüzücüler için Dünya Rekorları onaylanacaktır.

SERBEST : 50 m., 100 m., 200 m., 400 m., 800 m. ve 1500 m.
SIRTÜSTÜ : 50 m., 100 m. ve 200 m.
KURBAĞALAMA : 50 m., 100 m. ve 200 m.
KELEBEK : 50 m., 100 m. ve 200 m.
FERDİ KARIŞIK : 100 m., 200 m. ve 400 m.
SERBEST BAYRAK: 4×100 m ve 4×200 m.
KARIŞIK BAYRAK : 4×100 m.

13.3 Bayrak takımı yüzücülerinin aynı ülkeden olması gerekir.
13.4 Bütün rekorlar, herhangi bir şekilde düzenlenmiş bir müsabakada veya yarışmadan 3 gün önce halka ilan yoluyla duyurularak ve halk önünde zamana karşı yapılan ferdi yarışta kırılmalıdır. Zamana karşı yapılan ferdi yarışlarda derece denemesi olarak kırılan ve bir federasyon üyesi tarafından onaylanan rekorlarda en az üç gün önceden kamuoyuna duyurulma şartı aranmaz.
13.5 Her kulvarın uzunluğu bir uzman veya o memleketteki FINA üyesinin tayin ettiği veya onayladığı yetkili bir resmi görevli tarafından tasdik edilmelidir.
13.6 Dünya rekorları, dereceler tam otomatik zamanlama cihazıyla veya tam otomatik zamanlama cihazının çalışmadığı zaman yarı otomatik zamanlama cihazıyla tespit edildiği takdirde geçerlidir.
13.7 Saniyenin 1/100′ü bazında eşit olan derecelerle elde edilen rekorlar eşit rekor olarak tanınır ve böyle eşit dereceyi kazanan yüzüler “Müşterek Rekor Sahibi” olarak tanımlanır. Sadece yarışı kazananın derecesi dünya rekoru olarak beyan edilebilir. Bir rekor deneme yarışında iki yüzücünün aynı dereceyi yapması halinde, her iki yarışçı birinci ilan edilecektir.
13.8 Bayrak takımının ilk yüzücüsü dünya rekoru için başvurabilir. Yüzücünün bayrak yarışında kendine düşen mesafeyi rekor bir zamanda, kurallara uygun bir şekilde tamamlamasından sonra, takımın diğer yüzücülerinin kural dışı davranışları neticesinde bayrak takımının diskalifiye olması, rekoru geçersiz kılmaz.
13.9 Bir yüzücü, ferdi yarışta eğer kendi antrenörü ya da idarecisi tarafından başhakeme ara mesafe derecesinin tutulması hususunda özel bir istekte bulunmuşsa veya elektronik kronometre ile ara mesafe tespit edilmiş ise, ara mesafede dünya rekoru talep edebilir. Böyle bir yüzücü ara mesafede rekor talebinde bulunabilmesi için yarışmadaki asıl mesafeyi bitirmelidir.
13.10 Dünya rekorları, yarışmanın yetkili organizasyon veya yürütme komitesi tarafından doldurulan ve yüzücünün ülkesindeki yetkili herhangi bir FINA temsilcisinin bütün kaidelere uyulduğuna kani olarak imzaladığı FINA resmi formu ve doping yapılmadığını gösteren raporla birlikte bildirilir. Rekor zaptı, dünya rekoru kırıldıktan sonra 14 gün içinde FINA fahri sekreterliğine gönderilir.
13.11 Dünya rekoru kırıldığına dair talep, ön bilgi olarak (muvakkatten) rekorun kırıldığı gün dahil 7 gün içinde telgraf, fax veya telexle FINA fahri sekreterliğine rapor edilecektir.
13.12 Yüzücünün memleketindeki FINA üyesi bu rekoru bilgi için FINA Onursal Sekreterliğine mektupla rapor eder.
13.13 Resmi başvuru alındıktan ve başvuru formunda negatif doping testini de içeren bilgilerin doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra FINA Onursal Sekreterliği yeni Dünya Rekorunu açıklar, bu bilginin ilan edilmesi ve başvuru formları kabul edilen yüzücülerin sertifikalarının/ diplomalarının gönderilmesini sağlar.
13.14 Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve Dünya kupalarında müsabakalarda kırılan rekorlar bu yarışlar esnasında FINA bürosu tarafından tasdik edilebilir.
13.15 12.10 maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, yüzücünün ülkesindeki FINA temsilcisi rekorun tescili için bizzat müracaat edebilir. Yapılan inceleme sonunda FINA fahri sekreteri talebin doğruluğunu kabul ederse, rekoru tasdik etmeye yetkilidir.
13.16 Dünya rekoru müracaatı FINA tarafından kabul edildiği takdirde, başkan ve genel sekreter tarafından imzalanmış rekorun tanındığını tasdik eden bir diploma fahri sekreter tarafından yüzücünün ülkesindeki FINA üyesine, yüzücüye takdim edilmek üzere verilir. Dünya rekoru kıran bayrak takımının federasyonuna 5 adet dünya rekoru diploması gönderilir. Bunlardan birisi federasyonca alıkonulur.

14 OTOMATİK ZAMANLAMA KURALLARI

14.1 Herhangi bir yarışmada otomatik zamanlama cihazı kullanıldığı zaman bununla tespit edilen dereceler, yapılan sıralama ve bayrak yarışlarındaki ara dereceler, karar ve zaman hakemlerinin tespitlerinden öncelikli olarak değerlendirilir.
14.2 Bir yarışta otomatik zamanlama sistemi bütün yarışçıların derecelerini ve sıralamadaki yerini tespit edemediği durumda;
14.2.1 Otomatik zamanlama sisteminin elde ettiği derece ve sıralaması kayıt edilir.
14.2.2 Elle tutulan derece ve sıralama kayıt edilir.
14.2.3 Resmi sıralama aşağıdaki gibi belirlenecektir.
14.2.3.1 Bir yüzücünün Otomatik Zamanlama Cihazı tarafından belirlenen derecesi ve sıralaması, diğer sporcuların otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenen derece ve sıralamaları ile kıyaslanarak göreceli yeri belirlenir.
14.2.3.2 Bir yüzücünün otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenmiş derecesi mevcut fakat sıralaması yoksa, diğer yüzücülerin otomatik zamanlama cihazı ile tespit edilen dereceleri ile kıyaslanarak sıralamadaki yeri belirlenir.
14.2.3.3 Bir yüzücünün otomatik zamanlama cihazı tarafından belirlenmiş derecesi ve sıralaması yoksa sıralamadaki yeri yarı otomatik zamanlama cihazı yada 3 kronometre tarafından ölçülen derece ile belirlenir.
14.3 Resmi zamanlama aşağıdaki gibi belirlenir.
14.3.1 Otomatik zamanlama cihazı tarafından ölçülen dereceler aynen kabul edilir.
14.3.2 Otomatik zamanlama cihazı derecesi olmayan tüm yüzücüler için resmi derece 3 kronometrenin yada yarı otomatik zamanlama cihazının ölçtüğü derecedir.
14.4 Bir yarışta serilerin birleştirilerek göreceli sıralamanın yapılması aşağıdaki şekilde olacaktır.
14.4.1 Tüm yüzücülerin göreceli sıralaması resmi derecelerinin kıyaslanması sonucunda oluşturulur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !